Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2022, 14:40

Από 6 σε 4 μήνες η προθεσμία υποβολής προσφυγής στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ανταπόκριση από Στρασβούργο – Νίκος Ρούσσης

Με επείγουσα ανακοίνωση του, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου, γνωστοποιεί ότι, από την 1η Φεβρουαρίου 2022 η προθεσμία για την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μειώνεται σε τέσσερις μήνες, από έξη, μετά την τελική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της κάθε χώρας-μέλους.

Όπως διευκρινίζεται, η αλλαγή της προθεσμίας για την προσφυγή στο Δικαστήριο προκύπτει από το Πρωτόκολλο αριθ. 15 του Ευρωπαϊκού Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία έχει υπογραφεί και επικυρωθεί από τα 47 κράτη μέλη της Συμβούλιο της Ευρώπης.

Αυτό το κείμενο που τροποποιεί τη Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2021 αλλά προέβλεπε μεταβατική περίοδο πριν τεθεί σε ισχύ η αλλαγή.

Καθώς τελειώνει η μεταβατική περίοδος την 1η Φεβρουαρίου 2022, από την ημερομηνία αυτή και μετά οι αιτούντες και οι δικηγόροι τους θα πρέπει να συμμορφωθούν με το νέο χρονικό όριο· Εάν δεν το κάνουν, η αίτησή τους θα κηρυχθεί απαράδεκτη.

Η προθεσμία των τεσσάρων μηνών για την προσφυγή στο Δικαστήριο μετά την οριστική εγχώρια απόφαση είναι ένα από τις κριτήρια παραδεκτού που ορίζονται στο άρθρο 35 της Σύμβασης. Αν δεν πληρούται έστω και ένα από αυτά τα κριτήρια η αίτηση θα κηρυχθεί απαράδεκτη, γι’ αυτό είναι απαραίτητη η συμμόρφωση με όλα τα απαιτήσεις κατά την υποβολή αίτησης στο Δικαστήριο.

 


Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2022, 14:40

ΠΗΓΗ