Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ), σε εφαρμογή και συνδυασμό των άρθρων 11, 12 παρ. δ, 13, 14, 15 και 21 του Καταστατικού του Συνδέσμου, προκηρύσσει Γενική Συνέλευση των Μελών του στις 16 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΠΣΑΤ, (Ασκληπιού 3, 2ος όροφος- Αθήνα), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διοικητικός Απολογισμός Δ.Σ. έτους 2020 – Έγκριση.

Οικονομικός Απολογισμός Δ.Σ. έτους 2020 – Έγκριση.

Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής – Απαλλαγή Δ.Σ. ευθυνών.

Προϋπολογισμός περιόδου 2021 – Έγκριση

Ημερομηνία Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Δ.Σ., Πειθαρχικών Οργάνων (Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο) και Εξελεγκτικής Επιτροπής, περιόδου 2021-2024.

Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

Ανακοινώσεις Δ.Σ. – Προτάσεις Δ.Σ. και μελών του Συνδέσμου (σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. ιγ, οι προτάσεις Μελών του Συνδέσμου θα πρέπει να υποβληθούν γραπτώς πριν από την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης).

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά και αμετάκλητα (άρθρο 21, παρ. ι), ανεξάρτητα από τον αριθμό παρόντων μελών, την 23η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ., στην αίθουσα του θερινού κινηματογράφου «Παναθήναια» (Μαυρομιχάλη 165 Νεάπολη Αθήνα).

Το Δ.Σ. αποφάσισε να προτείνει στη Γ.Σ. ως ημερομηνίες διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, την 7η Ιουλίου 2021 στην Περιφέρεια και την 9η Ιουλίου 2021 στην Αθήνα.

Τα μέλη του ΠΣΑΤ, που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. και τα Όργανα του Συνδέσμου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού, θα πρέπει να την υποβάλλουν το αργότερο έως την 9η Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (Άρθρο 13, παρ. γ). Οι υποψηφιότητες κατατίθενται εγγράφως στη Γραμματεία του ΠΣΑΤ (Ασκληπιού 3, Αθήνα), είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω e–mail ([email protected]).

Με τη λήξη της προθεσμίας, αμέσως θα συνεδριάσει το Δ.Σ. του Συνδέσμου (Άρθρο 13, παρ. δ) για να ανακηρύξει τους υποψήφιους για το Δ.Σ. και τα Όργανα του ΠΣΑΤ, περιόδου 2021-2024.

ΠΗΓΗ