Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός
FTP server Υποδοχή αρχείων
CMI Χρωματική διαχείριση
CREO RIP & ARCHIVE
X. WorkFlow process & output
XEROX iGen4
4χρ. ψηφιακό πιεστήριο 36Χ57cm
XEROX 560
4χρ. ψηφιακό πιεστήριο 33Χ48,8cm
XEROX 4110
Α/Μ ψηφιακό πιεστήριο 33Χ48,8cm
ROLAND SJ1000
6χρ. plotter ρολού 2,45m
ROLAND 545
6χρ. plotter ρολού 1,37m “print&cut”
ΕΒΑ 721 Μαχαίρι κοπής 73cm
DELTA 52 Πλαστικοποίηση ρολού 50cm
ROYAL 1650 Πλαστικοποίηση ρολού 1,50m
NAGEL Καρφίτσα 35Χ50cm
NAGEL Πίκμανση & Περφορέ 35Χ50cm
AEROCUT Πίκμανση & Περφορέ 35Χ50cm
C.P. BOURG Βιβλιοδετική κόλλας
NEOREL Βιβλιοδετική spiral
CASEMATIC Μηχαν. Σκληρών Καλυμμάτων
FASTBIND Βιβλιοδετική Ψηφιακών Άλμπουμ
SPC Διατρητική μηχανή
OPUS Πρέσα θερμοτυπίας – μεταλλοτυπίας
CYKLOS Μηχανή γωνιοκοπής