Είναι νέοι, καταξιωμένοι και αποτελούν τους πιο μικρούς ηλικιακά δισεκατομμυριούχους στον πλανήτη.

Πέντε από τους συνολικά 12 δισεκατομμυριούχους κάτω των 40 ετών της λίστας Forbes (καθένας εκ των οποίων έχει καθαρή αξία τουλάχιστον 2,1 δισ. δολαρίων) άντλησαν τις περιουσίες τους από κοινωνικά δίκτυα.

Διαβάστε παρακάτω όλα τα μέλη της λίστας Forbes που είναι κάτω από 40 χρονών, με σειρά από την υψηλότερη ως τη χαμηλότερη περιουσία:

Mark Zuckerberg, Ηλικία 34
Πηγή: Αυτοδημιούργητος, Facebook

Καθαρή Αξία: $61 ΔΙΣ

Lukas Walton, Ηλικία 32
Πηγή: Κληρονομιά, Walton

Καθαρή Αξία: $15.3 ΔΙΣ

Dustin Moskovitz, Ηλικία 34
Πηγή: Αυτοδημιούργητος, Facebook

Καθαρή Αξία: $10.9 ΔΙΣ

Scott Duncan, Ηλικία 35
Πηγή: Κληρονομιά, αγωγοί

Καθαρή Αξία: $6.2 ΔΙΣ

Nathan Blecharczyk, Ηλικία 35
Πηγή: Αυτοδημιούργητος, Airbnb

Καθαρή Αξία: $3.7 ΔΙΣ

Brian Chesky, Ηλικία 37
Πηγή: Αυτοδημιούργητος, Airbnb

Καθαρή Αξία: $3.7 ΔΙΣ

Joe Gebbia, Ηλικία 37
Πηγή: Αυτοδημιούργητος, Airbnb

Καθαρή Αξία: $3.7 ΔΙΣ

Lynsi Synder, Ηλικία 36
Πηγή: Κληρονομιά, In-N-Out

Καθαρή Αξία: $3 ΔΙΣ

Drew Houston, Ηλικία 35
Πηγή: Αυτοδημιούργητος, Dropbox

Καθαρή Αξία: $2.7 ΔΙΣ

Sean Parker, Ηλικία 38
Πηγή: Αυτοδημιούργητος, Facebook

Καθαρή Αξία: $2.7 ΔΙΣ

Bobby Murphy, Ηλικία 30
Πηγή: Αυτοδημιούργητος, Snap

Καθαρή Αξία: $2.3 ΔΙΣ

Evan Spiegel, Ηλικία 28
Πηγή: Αυτοδημιούργητος, Snap
Καθαρή Αξία: $2.3 ΔΙΣ.

ΠΗΓΗ