Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 18 Απριλίου 2023, 13:55

Τα συμπληρώματα διατροφής 226ERS VEGAN VITAMIN+ και 226ERS VEGAN MAGNESIUM BISGLYCINATE ανακαλεί ο ΕΟΦ, έπειτα από σχετική ενημέρωση από τις ισπανικές Αρχές.

Όπως έγινε γνωστό, τα συγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής περιέχουν μη εγκεκριμένα πρόσθετα τροφίμων και δεν είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα πρόσθετα τροφίμων. Προμηθευτής του προϊόντος είναι η ισπανική εταιρεία 226ERS SPORTS THINGS, SL.

Το προϊόν αυτό δεν είναι γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.

Στο μεταξύ, ο ΕΟΦ αποφάσισε και την ανάκληση της παρτίδας SHMM1, με ημερομηνία λήξης 8/2025, του φαρμακευτικού προϊόντος SIMULECT PS.SOL.INF 20,g/vial BT x 1vial + 1amp solv, κατόπιν ενημέρωσης της εταιρείας NOVARTIS (HELLAS) ΑΕΒΕ για παρουσία εγγενών σωματιδίων γυαλιού στις αμπούλες του διαλύτη με αριθμό παρτίδας M0797.


Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 18 Απριλίου 2023, 13:55

ΠΗΓΗ