Οι συνεχείς αυξήσεις των βασικών επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα – από 0% τον Ιούλιο του 2022 σε 4% σήμερα- έχουν οδηγήσει στα ύψη το μέσο κόστος δανεισμού σε καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια στην ευρωζώνη και ειδικά στην Ελλάδα. Στη χώρα μας μάλιστα, εξακολουθεί να παραμένει πολύ μεγάλη η ψαλίδα των επιτοκίων μεταξύ δανείων και καταθέσεων, σύμφωνα με νέα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Είναι ενδεικτικό ότι στην ευρωζώνη τα επιτόκια για στεγαστικά δάνεια διαμορφώνονταν το καλοκαίρι του 2021 από 1,24% έως 1,48%.

Τώρα, με βάση τα πιο τελευταία στοιχεία που αφορούν τον Οκτώβριο του 2023 διαμορφώνονται από 3,6% έως 4,81%. Αντίστοιχα, τα μέσα επιτόκια στην ευρωζώνη για καταναλωτικά δάνεια που στις αρχές του 2022 κυμαίνονταν μεταξύ 4,64% και 5,69%, τον Οκτώβριο του 2023 έφτασαν ούτε λίγο ούτε πολύ το 7,28% με 8,59%, όπως δείχνουν νέα στοιχεία της ΕΚΤ.

Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζει σήμερα αναλυτικά ο Οικονομικός Ταχυδρόμος.

Εκείνο που δημιουργεί ελπίδες είναι πάντως ότι μετά την τελευταία αύξηση του Σεπτεμβρίου, η ΕΚΤ φέρεται να εξετάζει να πατήσει φρένο ή τουλάχιστον να κάνει παύση στις αυξήσεις οπότε μπορεί να βρισκόμαστε κοντά στο ζενίθ των επιτοκίων στη ζώνη του ευρώ -και πιθανώς και στην Ελλάδα.

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΚΤ

Όπως διαπίστωσε η ΕΚΤ, τον Οκτώβριο ο σύνθετος δείκτης κόστους δανεισμού για νέα δάνεια προς νοικοκυριά για αγορά κατοικίας παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος στο 3,91%. Ο σύνθετος δείκτης κόστους δανεισμού για νέα δάνεια προς επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 17 μονάδες βάσης στο 5,26%.

Το μέσο σύνθετο επιτόκιο για νέες καταθέσεις με συμφωνημένη διάρκεια από νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 19 μονάδες βάσης στο 3,27%. Το επιτόκιο καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε γενικά αμετάβλητο στο 0,35%

Το μέσο επιτόκιο για νέες καταθέσεις από εταιρείες με συμφωνημένη διάρκεια αυξήθηκε κατά 11 μονάδες βάσης στο 3,70%. Το επιτόκιο για καταθέσεις μίας ημέρας από εταιρείες αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 0,80%.

Μεγάλη η ψαλίδα επιτοκίων καταθέσεων και δανείων στη χώρα μας

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα και αφορούν επίσης τον Οκτώβριο του 2023 είναι αποκαλυπτικά για τα επίπεδα στα οποία διαμορφώνονται τα επιτόκια δανείων και η ψαλίδα που υπάρχει με τα επιτόκια καταθέσεων.

Έτσι, για νέα δάνεια και νέες καταθέσεις, τον Οκτώβριο του 2023 σύμφωνα με την ΤτΕ:

  • Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων αυξήθηκε στο 0,46%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 6,17%.
  • Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στις 5,71 εκατοστιαίες μονάδες. Το περιθώριο επιτοκίου ισούται με τη διαφορά του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου όλων των δανείων από το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των καταθέσεων.
  • Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,46%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων αυξήθηκε στο 6,39%.
  • Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων αυξήθηκε στις 5,93 εκατοστιαίες μονάδες.

Υφιστάμενα δάνεια και καταθέσεις

Για υφιστάμενα δάνεια και καταθέσεις η ΤτΕ διαπιστώνει τα εξής:

-Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,46%. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη από νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,60%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 9 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,78%.

-Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,39%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,42%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς ιδιώτες αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 8,17%.

-Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,42%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 7,13%.

Τα επιτόκια για νέες καταθέσεις και νέα δάνεια

Τα στοιχεία της ΤτΕ δείχνουν ότι τον Οκτώβριο το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων αυξήθηκε κατά 3 μονάδες βάσης σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο 0,46%. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,03%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,18%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,77%.

Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 21 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,06%.

  • Για τα νέα δάνεια το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια -κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς- αυξήθηκε κατά 11 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,90%.
  • Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 40 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 12,59%. Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 68 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,10%.
  • Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια αυξήθηκε κατά 13 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,89%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 7,80%.
  • Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 11 μονάδες βάσης, τον Οκτώβριο του 2023, και διαμορφώθηκε στο 5,93%. Το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μειώθηκε κατά 13 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,97%.

Πηγή ΟΤΠΗΓΗ