Σε μικρο-μερεμέτια στο φορολογικό νομοσχέδιο τα οποία δεν αλλοιώνουν τη φιλοσοφία του νέου τεκμαρτού συστήματος φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών αναμένεται να προχωρήσει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών λίγο πριν τη ψήφιση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής.

Σύμφωνα με πηγές του οικονομικού επιτελείου οι διορθώσεις αφορούν την προσθήκη «μιας δυο μικρών επαγγελματικών ομάδων στο μειωμένο κατά 50% τεκμήριο» όπως έγινε μετά τη διαβούλευση για τους επαγγελματίες που είναι γονείς μονογονεϊκής ή πολύτεκνης οικογένειας.

Σύμφωνα με πηγές του οικονομικού επιτελείου οι διορθώσεις αφορούν την προσθήκη «μιας δυο μικρών επαγγελματικών ομάδων στο μειωμένο κατά 50% τεκμήριο»

Με βάση τις τροποποιήσεις που έγιναν μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης διευρύνθηκε η λίστα των εκπτώσεων και των απαλλαγών από το τεκμήριο και των περιπτώσεων αμφισβήτησης του τεκμαρτού φόρου ενώ μειώθηκαν οι συντελεστές προσαύξησης με κριτήριο το τζίρο.

Εκπτώσεις και απαλλαγές

Αναλυτικότερα:

– Το τεκμήριο μειώνεται κατά 50% για τους επαγγελματίες με αναπηρία 67% έως 79%, για όσους ασκούν δραστηριότητα και έχουν την κύρια κατοικία σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους, για γονείς μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικα τέκνα, για γονείς με εξαρτώμενα τέκνα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67% και για γονείς πολύτεκνων οικογενειών.

– Από το τεκμήριο απαλλάσσονται πλήρως οι αγρότες, όσοι αμείβονται με μπλοκάκι και έχουν έως 3 εργοδότες και οι επαγγελματίες που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%. Επίσης το τεκμήριο δεν εφαρμόζεται για τους νέους επαγγελματίες για τα πρώτα 3 χρόνια άσκησης της δραστηριότητάς τους.

– Για όσους ασκούν δραστηριότητες για συγκεκριμένη χρονική περίοδο εντός τους έτους (π.χ. σχολικά κυλικεία) το τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται με το σύστημα των δωδεκατημορίων.

– Η προσαύξηση λόγω τζίρου δεν ισχύει όταν ο μέσος όρος του ετήσιου κύκλου εργασιών του αντίστοιχου ΚΑΔ δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ ή όταν το πλήθος των επιτηδευματιών που υπάγονται στον συγκεκριμένο ΚΑΔ δεν υπερβαίνει τους 30 ενώ για τον υπολογισμό του μέσου όρου του κύκλου εργασιών δεν λαμβάνονται υπόψη οι επιτηδευματίες με μηδενικό τζίρο.

– Ο συντελεστής προσαύξησης με βάση το ύψος του τζίρου περιορίζεται για όλους στο 5% επί του ποσού κατά το οποίο ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του αντίστοιχου ΚΑΔ.

Αμφισβήτηση του τεκμηρίου

– Η μεταφορά ζημιών συνεχίζει να ισχύει για τα εισοδήματα που προσδιορίζονται λογιστικά ανεξάρτητα από την εφαρμογή του τεκμηρίου.

– Οι φορολογούμενοι μπορούν να αμφισβητήσουν το τεκμήριο στις περιπτώσεις στρατιωτικής θητείας, φυλάκισης, νοσηλείας σε νοσοκομείο ή κλινική, αδυναμία άσκησης δραστηριότητας λόγω εγκυμοσύνης ή λοχείας με βάση την εργατική νομοθεσία, εκτεταμένες φυσικές καταστροφές που κατέστησαν αδύνατη, συνολικά ή μερικά, την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ατομικής τους επιχείρησης ή της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους, απαγόρευση λειτουργίας του καταστήματος ή άλλου χώρου άσκησης της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας σε εφαρμογή απόφασης δημόσιας αρχής για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ή άλλου λόγου που υπαγορεύει το δημόσιο συμφέρον, ή για άλλους λόγους ανωτέρας βίας που εμποδίζουν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Για την εφαρμογή των παραπάνω, ο φορολογούμενος υποβάλλει στη φορολογική διοίκηση τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του. Επιπρόσθετα ο ελεύθερος επαγγελματίας έχει την δυνατότητα να αμφισβητήσει το ποσό του φόρου που προκύπτει από το τεκμήριο υπό την προϋπόθεση να ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου από τις φορολογικές αρχές προκειμένου να αποδείξει ότι το πραγματικό του εισόδημα είναι χαμηλότερο από αυτό που προσδιορίζει η Εφορία.

Πηγή: OTΠΗΓΗ