Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 10 Μαΐου 2023, 08:45

Ο Άγιος Σίμων ο Ζηλωτής ήταν ένας από τους 12 Αποστόλους και η μνήμη του τιμάται από την Εκκλησία στις 10 Μαΐου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Σίμων και Σιμώνη.

Ο Σίμων ονομάσθηκε ζηλωτής, διότι, πιθανώς, προ της εκλογής του από τον Κύριο, ανήκε στην ιουδαϊκή θρησκευτικοπολιτική ομάδα, που έφερε την ονομασία Ζηλωτές. Καταγόταν από την Κανά της Γαλιλαίας και είναι γνωστός ως Σίμων ο Κανανίτης.

Μετά την ανάληψη του Χριστού και τη χάρη της Πεντηκοστής, ο Σίμων επιδόθηκε σ’ ένα ευρύ ιεραποστολικό έργο. Δίδαξε το Ευαγγέλιο στην Περσία και την Αίγυπτο, όπου μαρτύρησε με σταυρικό θάνατο. Μία απίθανη παράδοση φέρει τον απόστολο Σίμωνα να κηρύσσει το Ευαγγέλιο στη Βρετανία, όπου «σταυρώθηκε υπό των απίστων και ετάφη εκεί».

Απολυτίκιο

Ζήλος ένθεος, καταλαβών σε, του γνωσθέντος σοι, σαρκὸς εν είδει, ζηλωτὴν εν Αποστόλοις ανέδειξε και του Δεσπότου ζηλώσας τον θάνατον, δια Σταυρού προς αυτὸν εξεδήμησας, Σίμων ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.


Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 10 Μαΐου 2023, 08:45

ΠΗΓΗ