«Σφραγίδα» συνταγματικότητας έβαλε με την απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας στην πράξη του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) με την οποία απαγορεύθηκε προσωρινά η παράλληλη εξαγωγή και ενδοκοινοτική  διακίνηση  75 φαρμακευτικών προϊόντων, με το σκεπτικό ότι ανά πάσα στιγμή αυτό που προέχει είναι η επαρκής κάλυψη των αναγκών που έχουν οι ασθενείς στη χώρα μας.

Το Δ Τμήμα του υπό την πρόεδρό του, αντιπρόεδρο του ΣτΕ  Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου και με εισηγήτρια τη σύμβουλο επικρατείας Όλγα Παπαδοπούλου απέρριψε την προσφυγή του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακοαποθηκάριων για την ακύρωση της πράξης του προέδρου του ΕΟΦ, με την οποία έχει επιβληθεί από πέρυσι το Νοέμβριο, προσωρινή απαγόρευση στις παράλληλες εξαγωγές  και την ενδοκοινοτική διακίνηση 75 φαρμάκων, κρίνοντας ότι το εν λόγω μέτρο δεν παραβιάζει ούτε το Σύνταγμα ούτε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Και αυτό γιατί η διασφάλιση του επαρκούς εφοδιασμού της αγοράς» στη χώρα μας και «η αποφυγή ελλείψεων προκειμένου να αποτρέπεται ο κίνδυνος αδυναμίας πρόσβασης των ασθενών στην ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή» αποτελεί βασική υποχρέωση, σύμφωνα με το ΣτΕ, για τους κατόχους  άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων.

«Η εξαγωγική δραστηριότητα των οικονομικών αυτών φορέων τελεί υπό τον όρο ότι, πάντως, διασφαλίζεται η άμεση διαθεσιμότητα των φαρμάκων στην εγχώρια αγορά, με δυνατότητα πρόσβασης των ασθενών στο κατάλληλο φάρμακο, και ότι δεν δημιουργείται θεραπευτικό κενό προς βλάβη της δημόσιας υγείας», τονίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας και προσθέτουν: «Οι κάτοχοι άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας, οφείλουν να εξασφαλίζουν κατά πάντα χρόνο τον εφοδιασμό με τα κατάλληλα φαρμακευτικά προϊόντα των φαρμακείων και των άλλων προσώπων που διαθέτουν φάρμακα στο κοινό, ώστε να καλύπτονται με επάρκεια οι ανάγκες των ασθενών που βρίσκονται στην Ελληνική επικράτεια».

Στην απόφαση επισημαίνεται πως το μέτρο έχει προσωρινό χαρακτήρα  για περιορισμένο χρονικό διάστημα και επιβάλλεται όταν «διαπιστώνεται αιτιολογημένα ότι το παράλληλο εξαγωγικό εμπόριο ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τον σταθερό, ασφαλή και με τα απαιτούμενα ποιοτικά εχέγγυα εφοδιασμό του πληθυσμού με τα αναγκαία φάρμακα»  και ιδίως  όταν «διαπιστώνεται θεραπευτικό κενό».

Περισσότερα ΕδωΠΗΓΗ