Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία της Έρευνας Βιβλιοθηκών της Ελλάδος, έτους 2022, που διενήργησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Σε αυτή καταγράφεται η δραστηριότητα όλων των βιβλιοθηκών (εκτός των σχολικών) και πραγματοποιείται κάθε δύο έτη.

Η έρευνα είναι απογραφική και καταγράφει σημαντικό αριθμό πληροφοριών που αφορούν στη νομική μορφή και στο είδος αυτών, στην ύπαρξη παραρτημάτων και κινητών μονάδων, στις συλλογές βιβλίων, περιοδικών και χειρόγραφων, στα στοιχεία για το προσωπικό που εργάζεται σε αυτές, στους διαθέσιμους χώρους και στον εξοπλισμό των βιβλιοθηκών, στην αναγνωστική κίνηση και στην εξυπηρέτηση των αναγνωστών, στον τρόπο ταξινόμησης του υλικού, στο οπτικοακουστικό υλικό και στην πρόσβαση των βιβλιοθηκών σε ηλεκτρονικά τεκμήρια μέσω διαδικτύου.

Οι βιβλιοθήκες για το έτος 2022

Οι βιβλιοθήκες για το έτος 2022 ανέρχονται σε 347 και περιλαμβάνουν την Εθνική Βιβλιοθήκη, 40 δημόσιες βιβλιοθήκες, 139 δημοτικές βιβλιοθήκες και 167 βιβλιοθήκες νομικών προσώπων (δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου ή άλλης νομικής μορφής). Αναφορικά με το είδος των βιβλιοθηκών, οι 211 είναι γενικές βιβλιοθήκες και οι 136 είναι ειδικές βιβλιοθήκες, εκ των οποίων ειδικών οι περισσότερες είναι πανεπιστημιακές. Όπως προκύπτει από την έρευνα, το σύνολο των παραρτημάτων είναι 148 και των κινητών μονάδων 38.

Στην αναγνωστική κίνηση και τον δανεισμό παρατηρείται αύξηση

Αναφορικά με την αναγνωστική κίνηση και τον δανεισμό στις βιβλιοθήκες, κατά τη σύγκριση των ετών 2022 προς 2020 παρατηρείται αύξηση κατά 83,1% στον αριθμό των αναγνωστών – επισκεπτών, κατά 34,3% στον αριθμό των δανεισθέντων βιβλίων, κατά 30,0% στον δανεισμό βιβλίων για εξωτερική χρήση, κατά 9,3% στον αριθμό πρόσβασης χρηστών σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και κατά 9,4% στον αριθμό πρόσβασης χρηστών στις ιστοσελίδες των βιβλιοθηκών.

Συλλογές βιβλίων, περιοδικών και χειρογράφων

Όσον αφορά στις συλλογές βιβλίων, περιοδικών και χειρογράφων κατά τη σύγκριση των ετών 2022 προς 2020 παρουσιάζεται αύξηση κατά 4,4% στους τίτλους και κατά 3,8% στους τόμους των βιβλίων, μείωση κατά 0,5% στους τίτλους και αύξηση κατά 12,5% στους τόμους των περιοδικών, μείωση κατά 0,7% στους τίτλους και κατά 0,9% στους τόμους των χειρογράφων.

Αναφορικά με το απασχολούμενο προσωπικό στις βιβλιοθήκες κατά τη σύγκριση των ετών 2022 προς 2020 εμφανίζεται μείωση κατά 0,6% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων στις βιβλιοθήκες. Ειδικότερα, ο αριθμός των βιβλιοθηκονόμων με ειδικές σπουδές στον κλάδο, εμφανίζει αύξηση κατά 1,9%, ενώ ο αριθμός του λοιπού προσωπικού με βιβλιοθηκονομική εμπειρία, μείωση κατά 5,9%. Τέλος, μείωση κατά 1,7% εμφανίζει ο αριθμός των άλλων υπαλλήλων.ΠΗΓΗ