Την 20η Μαΐου 2023, ημέρα Σάββατο, θα ψηφίσουν για τις ελληνικές βουλευτικές εκλογές οι 4.938 Έλληνες που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

· Με το Π.Δ. 48/24.4.2023 ορίζεται ότι η ψηφοφορία για την εκλογή των Βουλευτών σε όλα τα εκλογικά τμήματα εκτός Ελληνικής Επικράτειας, από τους εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, θα διεξαχθεί την 20η Μαΐου 2023, ημέρα Σάββατο.

· Η διάρκεια της ψηφοφορίας σε όλα τα εκλογικά τμήματα εκτός Ελληνικής Επικράτειας, ορίζεται από τις 7.00 μέχρι τις 19.00 τοπική ώρα κάθε χώρας.

· Δικαίωμα να ψηφίσουν έχουν οι Έλληνες που διαμένουν εκτός Ελληνικής Επικράτειας και έχουν περιληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 2 του ν. 4648/2019, καθώς και οι Έλληνες ναυτικοί, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4648/2019, που δεν έχουν περιληφθεί στους εκλογικούς καταλόγους.

· Οι εκλογείς θα μπορούν να πληροφορηθούν για το που ψηφίζουν από την εφαρμογή «Μάθε που ψηφίζεις» (https://www.ypes.gr/mathe-poy-psifizeis-forma/) λίγες ημέρες πριν από τη διενέργεια των εκλογών.

· Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, αιτήσεις εγγραφής στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους Εξωτερικού και αιτήσεις μεταβολής στοιχείων λαμβάνονται υπόψη για τις εκλογές της 20ης Μαΐου εάν έχουν υποβληθεί έως 12 ημέρες πριν την προκήρυξη των εκλογών. Μεταγενέστερες αιτήσεις καταχωρίζονται μετά τη διενέργεια των εκλογών.

· Οι εγγεγραμμένοι Έλληνες, με βάση τις αιτήσεις εγγραφής στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους Εξωτερικού που είχαν υποβληθεί έως και τη Δευτέρα 10.04.2023 είναι 4.938 και συγκεκριμένα:

o Λονδίνο: 3.982

o Εδιμβούργο: 282

o Γλασκώβη: 131 (+19 που είχαν εκφράσει πρόθεση να ψηφίσουν στο Μπέλφαστ)

o Μπέρμιγχαμ: 274

o Ληντς: 250

· Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν καθορισθεί 12 εκλογικά τμήματα ως εξής: Λονδίνο (8 εκλογικά τμήματα), Εδιμβούργο (1), Γλασκώβη (1), Μπέρμιγχαμ (1) και Ληντς (1).

· Οι Έλληνες εκλογείς στο Λονδίνο θα ψηφίσουν στο κτίριο της Ελληνικής Πρεσβείας (1Α Holland Park, W11 3TP) και στο Ελληνικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου (3 Pierrepoint Rd, W3 9JR West Acton).

· Στη Γλασκώβη η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στο Ελληνικό Σχολείο, Αγ. Λουκά Γλασκώβης, το οποίο στεγάζεται σε Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγ. Λουκά, Greek Orthodox Cathedral of Saint Luke, 27 Dundonald Rd, Glasgow G12 9LL

· Στο Εδιμβούργο η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στο Ελληνικό Σχολείο Αγ. Ανδρέα Εδιμβούργου, το οποίο στεγάζεται στο οικόπεδο της παλαιάς Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Αγ. Ανδρέα, 2 Meadow Ln, Edinburg, EH8 9 NR

· Στο Ληντς η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στο Κτίριο Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Τριών Ιεραρχών, Ληντς, Greek Orthodox Community of Leeds, The three Hierarchs, 57 Harehills Avenue, Leeds LS8 4EU

· Στο Μπέρμιγχαμ η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στο Κτίριο Ελληνικής Κυπριακής Εστίας, The Midlands Greek and Cypriot Association, Magnet Centre Park Approach, Birmingham B23 7SJ

· Για τη διευκόλυνση της ψηφοφορίας έχουν ορισθεί οκτώ (8) επόπτες εκλογών για το Ηνωμένο Βασίλειο.

· Σε κάθε εκλογικό τμήμα η ψηφοφορία ενεργείται ενώπιον εφορευτικής επιτροπής, που αποτελείται από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής, ως Πρόεδρο, και από τρεις (3) εκλογείς, από αυτούς που έχουν περιληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού της οικείας διπλωματικής περιφέρειας.

· Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής διορίζονται, κυρίως, μόνιμοι πρεσβευτικοί ή προξενικοί ακόλουθοι και γραμματείς, διοικητικοί υπάλληλοι πρεσβειών και προξενείων, πτυχιούχοι Ανώτερων ή Ανώτατων Σχολών με βαθμό 6ο και άνω που υπηρετούν στην οικεία διπλωματική περιφέρεια.

Πηγή: ertnews

ΠΗΓΗ