Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023, 19:42

Ο κύκλος εργασιών της χρήσης 2022 για τον όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών ανήλθε σε 37,85 εκατ. ευρώ, έναντι 36,13 εκατ. ευρώ της χρήσης 2021, σημειώνοντας αύξηση 4,8%. Το 55% του κύκλου εργασιών του ομίλου προέρχεται από τα δικαιώματα από τη συναλλακτική δραστηριότητα και τις μετασυναλλακτικές υπηρεσίες (κυρίως εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το 13% προέρχεται από νέες εισαγωγές και άλλες

υπηρεσίες προς εισηγμένες εταιρείες, ενώ το 32% από τις υπηρεσίες πληροφόρησης, τις υπηρεσίες τεχνολογίας που περιλαμβάνουν ψηφιακές υπηρεσίες, υποδομές και τεχνολογικές λύσεις σε άλλες οργανωμένες αγορές στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και άλλες παρεπόμενες υπηρεσίες.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 8,21 εκατ. ευρώ παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με το 2021.

Το 2022 ο όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών συνέχισε την υλοποίηση της στρατηγικής του, η οποία βασίζεται σε 5 πυλώνες: α) ενίσχυση της συναλλακτικής δραστηριότητας, β) αύξηση εσόδων από υφιστάμενες υπηρεσίες και διερεύνηση νέων, γ) βέλτιστη εξυπηρέτηση των διεθνών πελατών του, δ) βελτίωση του λειτουργικού μοντέλου του ομίλου και ε) ψηφιακή καινοτομία.

Στη σημερινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, ενέκρινε την Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση για το 2022 και αποφάσισε να προτείνει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τη διανομή μερίσματος 0,15 ευρώ ανά μετοχή, ισόποσο με το μέρισμα χρήσης 2021.


Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023, 19:42

ΠΗΓΗ