Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021, 19:40

Στη «Διαύγεια» η προκήρυξη για 400 προσλήψεις αστυνομικών στα πανεπιστήμια

Αναρτήθηκε πριν από λίγο στη Διαύγεια η νέα προκήρυξη για τις 400 θέσεις στην πανεπιστημιακή αστυνομία, όπως είχε προαναγγείλει στο υπουργικό συμβούλιο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα προσληφθούν ως Ειδικοί Φρουροί καθορίζεται σε 400. Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα πρόσληψης επιπλέον 600 ατόμων από λίστα επιλαχόντων, στην περίπτωση που υπάρχει ανάγκη μέσα στους πρώτους εννιά μήνες.

Το 80% των θέσεων, δηλαδή οι 320, θα καλυφθεί από υποψηφίους που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου, (Εκκλησιαστικών, Μουσικών, Γενικών, Ενιαίων κ.λπ.), περιλαμβανομένων και των απολυτηρίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ή ισότιμο με αυτό τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με εξαίρεση εκείνους του Α΄ Κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Σ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών, των Επαγγελματικών Σχολών και των Σχολών Ο.Α.Ε.Δ. Από τους 600 επιλαχόντες, οι 480 θα προέρχονται από την κατηγορία Α’.

Οι υπόλοιπες θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους, που κατέχουν πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β’ κύκλου ή απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου κατά τα ανωτέρω και επιπλέον πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο με αυτό τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Στην κατηγορία αυτή, ως βάση υπολογισμού της μοριοδότησης  του υποψήφιου λαμβάνεται ο βαθμός του πτυχίου. Από τους εξακόσιους 600 επιλαχόντες, οι 120 επιλαχόντες θα προέρχονται από την κατηγορία Β’. 


Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021, 19:40

ΠΗΓΗ