Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 11 Μαρτίου 2023, 18:58

Την αναβάθμιση της αξιολόγησης της Κυπριακής Δημοκρατίας από ΒΒΒ- με σταθερή προοπτική (stable outlook), σε ΒΒΒ με σταθερή προοπτική, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο οίκος αξιολόγησης Fitch.

Σχετική σημερινή ανακοίνωση του κυπριακού υπουργείου Οικονομικών, αναφέρει ότι η απόφαση αυτή σύμφωνα με τους Fitch, βασίζεται στους πιο κάτω κύριους παράγοντες κατά το 2022:

  1. Την πολύ καλή δημοσιονομική επίδοση του κράτους και του μεγαλύτερου του αναμενόμενου πλεονάσματος.
  2. Τη συνεχιζόμενη πορεία μείωσης του δημόσιου χρέους.
  3. Την αντοχή της οικονομίας σε εξωτερικά μακροοικονομικά σοκ.
  4. Τη βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού των τραπεζών.

Ως κύριους παράγοντες που θα επηρεάσουν τη μελλοντική πορεία της αξιολόγησης της Δημοκρατίας οι Fitch οριοθετούν τους ακόλουθους:

  1. Η κατάσταση του τραπεζικού τομέα.
  2. Η αντοχή της οικονομίας σε εξωτερικά σοκ.
  3. Οι επιδόσεις στα δημόσια οικονομικά.

Γενικά οι Fitch έχουν αποτιμήσει θετικά όχι μόνο τις δημοσιονομικές επιδόσεις την περίοδο 2021-2022, αλλά και τη συνεχιζόμενη ανθεκτικότητα της οικονομίας στις διάφορες διεθνείς κρίσεις που επισυνέβησαν τα τελευταία χρόνια. Η συνεχιζόμενη προσπάθεια μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων που συνεχίστηκε κατά την περίοδο της πανδημίας και η προσπάθεια για ενίσχυση του τραπεζικού τομέα επίσης, έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς.

Συνοψίζοντας, καταλήγει η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ της Κύπρου, η ανακοίνωση των Fitch περιέχει πολλά θετικά σημεία για την κυπριακή οικονομία, παρά τα προβλήματα που δημιουργούν οι ευρύτερες γεωπολιτικές συνθήκες και αναγνωρίζει την ανθεκτικότητα της και τη δυνατότητα της κυπριακής οικονομίας να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις που παρουσιάζονται. Η συνέχιση της βελτίωσης της δημοσιονομικής θέσης του κράτους και η συνεχιζόμενη εξυγίανση του τραπεζικού τομέα είναι οι δύο τομείς, οι οποίοι είναι κρίσιμοι για την εξασφάλιση επιπλέον αναβαθμίσεων.


Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 11 Μαρτίου 2023, 18:58

ΠΗΓΗ