Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 24 Απριλίου 2023, 18:58

Με αυξημένα έσοδα κατά 8% έκλεισε το πρώτο τρίμηνο του 2023 ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά (ΟΛΠ). Tα έσοδα του οργανισμού ανήλθαν στα 43,92 εκατ. ευρώ τους πρώτους τρεις μήνες του τρέχοντος έτους, έναντι 40,68 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022.

Τα κέρδη μετά από φόρους σημείωσαν άνοδο 3% και έφτασαν στα 12,98 εκατ. ευρώ, έναντι 12,64 εκατ. ευρώ το περσινό πρώτο τρίμηνο.

Τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση, καθώς διαμορφώθηκαν στα 22,34 εκατ. ευρώ από 21 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας ανήλθε σε 38,5 εκατ. την 31.03.2023, καθώς και την 31.12.2022, ενώ είναι σημαντικά μειωμένος σε σχέση με την 31.03.2022 (44,5 εκατ. ευρώ), λόγω της αποπληρωμής 4 δόσεων των τρεχόντων δανείων.

Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 153,7 εκατ. ευρώ την 31.03.2023, έναντι 171,5 εκατ. ευρώ στις 31.12.2022, απεικονίζοντας την ρευστότητα της εταιρείας (31.03.2022: 135,1 εκατ. ευρώ).

Επιπλέον, η επενδυτική δραστηριότητα της εταιρείας συνεχίζεται βάσει του επιχειρηματικού της σχεδίου και μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2023 πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 1,9 εκατ. ευρώ και 4,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.


Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 24 Απριλίου 2023, 18:58

ΠΗΓΗ