Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 12 Μαΐου 2023, 04:54

«Η λιγνιτική μονάδα Πτολεμαϊδα 5 δεν μπόρεσε και δεν θα μπορέσει ποτέ να λάβει καμία επιδότηση από την ΕΕ. Χτίστηκε και θα λειτουργήσει αποκλειστικά με χρήματα του Έλληνα πολίτη και καταναλωτή», δήλωσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Πέτρος Κόκκαλης, σχολιάζοντας την απάντηση της Κομισιόν σε σχετική ερώτησή του, με αφορμή κυβερνητικές δηλώσεις για τη συνέχιση της λειτουργίας της λιγνιτικής μονάδας «Πτολεμαϊδα 5» και μετά το 2028.

Ειδικότερα, ο κ. Κόκκαλης είπε ότι η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ δεν επιτρέπει σε οποιαδήποτε νέα λιγνιτική μονάδα να εντάσσεται σε κανέναν Μηχανισμό Διασφάλισης Ισχύος(ΜΔΙ) συμπεριλαμβανομένης και της Στρατηγικής Εφεδρείας, πρόνοια που αποσκοπεί να σταματήσουν οι επιδοτήσεις οι οποίες δίνονταν στις ρυπογόνες λιγνιτικές μονάδες.

Ο κ. Κόκκαλης στην ερώτησή του προς την Κομισιόν επισήμανε ότι η «Πτολεμαΐδα 5», στην Κοζάνη, είναι η πλέον πρόσφατη λιγνιτική μονάδα της ΕΕ, η οποία άρχισε να λειτουργεί τον Δεκέμβριο του 2022 και σύμφωνα με την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ο συντελεστής εκπομπών της είναι περίπου 1000 g/kWh. Αναφερόταν επίσης σε δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού και του υπουργού Περιβάλλοντος σύμφωνα με τις οποίες, η νέα λιγνιτική μονάδα θα παραμείνει σε λειτουργία και μετά το 2028 (επίσημη ημερομηνία σταδιακής κατάργησης του λιγνίτη στην Ελλάδα) ως Στρατηγική Εφεδρεία.

Στην ερώτησή του ζητούσε να μάθει αν επιτρέπεται, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ, σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που εκπέμπουν πάνω από 550 g/kWh και τέθηκαν σε εμπορική λειτουργία μετά τον Ιούλιο του 2019, να συμμετέχουν σε οποιουδήποτε είδους Μηχανισμούς Διασφάλισης Ισχύος, συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών Στρατηγικής Εφεδρείας των κρατών-μελών και αν η Ελλάδα έχει υποβάλει αίτηση για Μηχανισμό Στρατηγικής Εφεδρείας, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η «Πτολεμαΐδα 5» ως συμμετέχων σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας;

Σύμφωνα με την απάντηση της αρμόδιας Επιτρόπου Κάντρι Σίμσον, ο Κανονισμός του 2019 ( 2019/943) αποκλείει τη συμμετοχή σε Μηχανισμούς Διασφάλισης Ισχύος μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που ξεκίνησαν την εμπορική τους παραγωγή μετά την 4η Ιουλίου 2019 και που εκπέμπουν περισσότερα από 550 γραμμάρια CO2 από καύσιμα ορυκτής προέλευσης ανά kWh ηλεκτρικής ενέργειας. Ο εν λόγω Κανονισμός δεν απαγορεύει την κατασκευή και τη λειτουργία εγκαταστάσεων υψηλών ανθρακούχων εκπομπών στο πλαίσιο της τακτικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος είναι η αποφυγή των επιδοτήσεων με τη μορφή Μηχανισμών Ισχύος σε εγκαταστάσεις που εκπέμπουν περισσότερα από 550 γραμμάρια CO2/kWh.

Η Ελλάδα, προστίθεται στην απάντηση, «δεν έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή Μηχανισμό Στρατηγικής Εφεδρείας για την εγγύηση της ασφάλειας του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα», όπως προβλέπεται στη νομοθεσία της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

«Tα παραπάνω ήταν προφανώς γνωστά στην κυβέρνηση. Απόδειξη, πως δεν έχει υπέβαλε ποτέ και δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση για ένταξη της «Πτολεμαΐδας 5» σε μηχανισμό Στρατηγικής Εφεδρείας. Η δε μονάδα αυτή, δεν μπόρεσε και δεν θα μπορέσει να λάβει ποτέ πλέον καμία επιδότηση. Χτίστηκε και θα λειτουργήσει αποκλειστικά με χρήματα του Έλληνα πολίτη και καταναλωτή», είπε ο κ.Κόκκαλης για να προσθέσεις ότι “δεν έχουμε το δικαίωμα να σχεδιάζουμε το μέλλον χωρίς να έχουμε κατά νου τα παιδιά μας , γιατί είδαμε τα αποτελέσματα από τον μικροκομματικό σχεδιασμό και τα καρτέλ της ενέργειας”.


Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 12 Μαΐου 2023, 04:54

ΠΗΓΗ