Τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα δανείων «Σπίτι μου» που αφορά στη χορήγηση χαμηλότοκων ή άτοκων στεγαστικών δανείων σε νέους/νέες και νέα ζευγάρια, ηλικίας από 25 έως 39 ετών, για αγορά πρώτης κατοικίας ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο στεγαστικής πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και υλοποιείται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο δάνειο, σε ποσοστό 75% από κεφάλαια της ΔΥΠΑ και 25% από κεφάλαια της Τράπεζας. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει μέχρι εξαντλήσεως των κρατικών κονδυλίων.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε χθες Δευτέρα 3 Απριλίου

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα, πέραν των ορίων ηλικίας, είναι τα εισοδηματικά κριτήρια που ισχύουν για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, καθώς και η μη κατοχή ακίνητου που θα μπορούσε να καλύψει στεγαστική ανάγκη.

Για τα χρηματοδοτούμενα ακίνητα ισχύουν περιορισμοί εμβαδού (150 τ.μ.), παλαιότητας (άνω των 15 ετών) και αξίας συμβολαίου αγοράς (200.000 ευρώ).

Το στεγαστικό δάνειο της Τράπεζας Πειραιώς για το πρόγραμμα «Σπίτι μου» παρέχεται για μέγιστο ποσό 150.000 ευρώ, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος και με ονομαστικό επιτόκιο από μόλις 1,35% (τρέχον Euribor 1M + spread 2,5% δια 4), καθώς το επιτόκιο επιμερίζεται στη συμμετοχή έντοκου τραπεζικού κεφαλαίου (25%) και άτοκης κρατικής χρηματοδότησης (75%).

Ειδικά στους τρίτεκνους και πολύτεκνους δικαιούχους, το δάνειο παρέχεται άτοκο. Η μέγιστη διάρκεια είναι 30 έτη και το μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 90% της εμπορικής αξίας του ακινήτου, όπως αυτό αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοράς.

• ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΠΠΕ:

Για ποσό δανείου 70.000 ευρώ, με εξασφάλιση προσημείωση ακινήτου, διάρκεια αποπληρωμής 30 έτη, ήτοι 360 μηνιαίες δόσεις, κυμαινόμενο επιτόκιο 1,35% (δηλαδή 1/4 Euribor 1M 2,92% την 30/3/23 πλέον 1/4 περιθωρίου 2,50%), Δαπάνη Εξέτασης Αιτήματος: 0 ευρώ, Κόστος Νομικού Ελέγχου: 115 ευρώ, Κόστος Τεχνικού Ελέγχου:142,40 ευρώ, ισχύουν τα ακόλουθα:

Μηνιαία δόση: 237 ευρώ

Συνολικό Ποσό Πίστωσης: 70.000 ευρώ

Συνολικό Κόστος Πίστωσης: 15.437,90 ευρώ

Συνολικό Ποσό προς πληρωμή: 85.437,90 ευρώ

ΣΕΠΠΕ: 1,39%.

ΠΗΓΗ