Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 7 Απριλίου 2023, 09:48

Γράφει ο Φώτιος Μητρόπουλος, Καρδιοχειρουργός Παίδων, Ενηλίκων & Συγγενών Καρδιοπαθειών, Διευθυντής Α’ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής Παίδων και Ενηλίκων Συγγενών Καρδιοπαθειών, ΜΗΤΕΡΑ.

Η Παιδοκαρδιοχειρουργική ως ο πλέον εξειδικευμένος τομέας της Χειρουργικής και δη της Καρδιοχειρουργικής, που αποσκοπεί απόλυτα στην επιδιόρθωση συγγενών καρδιακών παθήσεων ή ανωμαλιών σε έμβρυα, βρέφη, παιδιά, εφήβους ή νεαρούς ενήλικες εξελίσσεται συνεχώς.

Οι παιδοκαρδιοχειρουργοί χρησιμοποιούν όλες τις αναγκαίες και εξειδικευμένες χειρουργικές τεχνικές για την εκάστοτε περίπτωση, οι οποίες με την πάροδο των χρόνων, αλλά και τις νέες τεχνολογικές χειρουργικές εξελίξεις, γίνονται όλο και πιο ελάχιστα επεμβατικές.

Οι παιδιατρικοί ασθενείς δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αντιμετωπιστούν ως μια απλή «μικρογραφία» των ενηλίκων ασθενών. Ως εκ τούτου, οι χειρουργικές διαδικασίες, οι τεχνικές και η μετεγχειρητική φροντίδα των παιδιών διαφέρουν σημαντικά από εκείνες των ενηλίκων. Για τους λόγους αυτούς απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα, όχι μόνο για τη χειρουργική αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με τη νόσο παθήσεως, αλλά και για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, τόσο της μακροχρόνιας λειτουργικότητας, χωρίς επιπλοκές και επανεγχειρήσεις, όσο και της αισθητικής, οι οποίες αποτελούν βασικές ανησυχίες και των ασθενών, αλλά και του περιβάλλοντός τους.

Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική

Ως ένα περαιτέρω βήμα για τη μείωση της «επεμβατικότητας», χρησιμοποιείται πλέον όλο και περισσότερο η μέθοδος της Θωρακοσκοπικής ή Πλήρως Ενδοσκοπικής Καρδιοχειρουργικής (Thoracoscopic Cardiac Surgery or Complete Endoscopic Cardiac Surgery). Η νέα αυτή «εποχή» της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής χωρίς την κλασική διάνοιξη του στέρνου ή του θώρακα, βοηθά ακόμα περισσότερο στην ελαχιστοποίηση του τραύματος, σε μειωμένες έως μηδενικές επιπλοκές και στην πιο γρήγορη επαναφορά του ασθενή στη φυσιολογικότητα.

Πολύ σημαντικό να επισημάνουμε στο σημείο αυτό ότι το αισθητικό αποτέλεσμα είναι άψογο και σχεδόν μη ορατό, μιας και οι οπές αυτές είναι ελάχιστες (1-3 cm).

Η χειρουργική διαδικασία πραγματοποιείται μέσω μικρών τομών, στα ενδιάμεσα διαστήματα των πλευρών στο θώρακα του ασθενούς, οπών όπου τοποθετούνται εξειδικευμένα και απόλυτης ακριβείας εργαλεία, με τα οποία ο καρδιοχειρουργός εκτελεί μεθοδικά και με λεπτούς χειρισμούς την αποκατάσταση της καρδιακής βλάβης έχοντας συνεχή εικόνα του σημείου μέσω ειδικής μεγεθυντικής κάμερας (ενδοσκόπιο).

Επί του παρόντος, η Θωρακοσκοπική – πλήρως ενδοσκοπική Καρδιοχειρουργική θεωρείται μια πρωτοποριακή χειρουργική προσέγγιση σε μεγάλα παιδιά και ενήλικες με συγγενείς ή επίκτητες καρδιακές παθήσεις και χρησιμοποιείται για:

 1. Επιδιορθώσεις κι Αντικαταστάσεις Καρδιακών Βαλβίδων.

 2. Σύγκλειση Μεσοκολπικών & Μεσοκοιλιακών Επικοινωνιών.

 3. Αφαίρεση Καρδιακών Όγκων.

 4. Αποκατάσταση Υπερτροφικής Αποφρακτικής Μυοκαρδιοπάθειας.

 5. Επανεπεμβάσεις Καρδιάς.

Πλεονεκτήματα

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι πολυάριθμα και καθοριστικής σημασίας περιλαμβάνουν:

 1. Ελαχιστοποίηση του ιστικού τραύματος με ταυτόχρονη αποκατάσταση της φυσιολογικής καρδιακής ανατομίας.

 2. Σημαντική μείωση απώλειας αίματος και της αναγκαιότητας μεταγγίσεων.

 3. Μικρότερα ποσοστά διεγχειρητικών & μετεγχειρητικών λοιμώξεων.

 4. Συντομότερη παραμονή του ασθενή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, αλλά και μικρότερος χρόνος συνολικής νοσηλείας και φροντίδας του στο νοσοκομείο.

 5. Γρηγορότερη επαναφορά και κινητοποίηση του ασθενούς.

 6. Ελεγχόμενος και σε φυσιολογικό πλαίσιο μετεγχειρητικός πόνος.

 7. Αποφυγή υποτροπής της αποκαθιστάμενης καρδιακής νόσου ή δυσλειτουργίας.

 8. Άψογο σε όλα τα επίπεδα αισθητικό αποτέλεσμα.

Στην Α’ Καρδιοχειρουργική Κλινική Παίδων και Ενηλίκων Συγγενών Καρδιοπαθειών του ΜΗΤΕΡΑ, παρέχεται η δυνατότητα Ελάχιστα Επεμβατικών Χειρουργικών επεμβάσεων συμπεριλαμβανομένης και της Θωρακοσκοπικής- Ενδοσκοπικής Καρδιοχειρουργικής σε παιδιά, εφήβους, αλλά και ενήλικες με συγγενείς και επίκτητες καρδιοπάθειες.

ΠΗΓΗ