Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023, 11:49

Ανταπόκριση από Στρασβούργο – Νίκος Ρούσσης 

Με γραπτή του ερώτηση, που κατέθεσε, μόλις πριν δέκα ημέρες, στην Κομισιόν, ο Γάλλος ευρωβουλευτής της Ομάδας Ταυτότητας και Δημοκρατία Jean-Paul Garraud, θέτει υπό αμφισβήτηση την νομιμότητα των εξεταστικών επιτροπών που διερευνούν τα σκάνδαλα «Panama Papers» και «Pegasus»!

Όπως αναφέρει, το άρθρο 226 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) προβλέπει ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να συστήσει προσωρινή εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση εικαζόμενων παραβάσεων ή κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης, εκτός εάν τα εικαζόμενα γεγονότα εξετάζονται ενώπιον δικαστηρίου και ενώ η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε δικαστική διαδικασία.

Υπογραμμίζει ωστόσο, ότι πρόσφατα, συστάθηκαν Εξεταστικές Επιτροπές της Ευρωβουλής ενώ οι νομικές διαδικασίες ήταν ακόμη σε εξέλιξη, όπως φαίνεται με το σκάνδαλο «Panama Papers» το 2016 και το σκάνδαλο «Pegasus» τον Μάρτιο του 2022.

Ρωτάει, λοιπόν, την Κομισιόν αν, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, πιστεύει ότι η δημιουργία κοινοβουλευτικών εξεταστικών επιτροπών για τα σκάνδαλα «Panama Papers» και «Pegasus» ενώ οι δύο νομικές διαδικασίες ήταν ακόμη σε εξέλιξη ήταν σύμφωνη με τις νομικές προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 226


Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023, 11:53

ΠΗΓΗ